DANH MỤC

Danh sách các kênh truyền hình Mytv

25-08-2021
Đăng bởi: NGUYEN VAN PHONG

Danh Sách Các Kênh  Truyền Hình MyTV

 Truyền hình Mytv VNPT Cung cấp cho bạn những kênh truyền hình đặc sắc trong nước và quốc tế. Ngoài các kênh truyền hình theo chuẩn SD (Standard Definition) thông thường, lần đầu tiên tại Việt Nam, MyTV cung cấp các kênh truyền hình có chất lượng hình ảnh và âm thanh tuyệt hảo theo chuẩn HD (High Definition).

Sự khác biệt lớn nhất giữa dịch vụ Truyền hình của MyTV so với các dịch vụ truyền hình truyền thống trước đây đó là khách hàng có thể sử dụng các tính năng:

Khóa các chương trình có nội dung không phù hợp với trẻ em (Parental Lock).

Hướng dẫn điện tử:

Giúp tìm kiếm chương trình truyền hình, lấy thông tin chi tiết về chương trình theo từng thể loại, xem lịch phát sóng.

Với công nghệ tiên tiến, MyTV còn đem lại sự thỏa mãn cao cho khách hàng hơn hẳn các dịch vụ Truyền hình thông thường khác với tính năng

TRUYỀN HÌNH XEM LẠI. Trong quá trình xem lại, Quý khách có thể tua tới , tua lùi , hay tạm dừng như đang dùng đầu DVD

Không chỉ thỏa mãn nhu cầu xem truyền hình như thông thường, MyTV còn cho phép người dùng xem lại các chương trình đã phát trong vòng 24 đến 72 giờ của 42 kênh. Các kênh truyền hình có chức năng xem lại được hiển thị bằng màu xanh đậm trên màn hình.

Các kênh truyền hình có tính năng Truyền hình xem lại: VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV6, HTV7, HTV9, HaNoiTV1, HaNoiTV2...

Cách sử dụng tính năng Truyền hình xem lại:Chỉ cần nhấn nút trên bộ điều khiển để bật Lịch phát sóng của kênh đang xem, Quý khách sẽ dễ dàng chọn chương trình muốn xem lại với các nút , nhấn để bắt đầu xem lại.

 TỔNG CÔNG 180 KÊNH (BAO GỒM HD, SD, & VTVCAB KÊNH HD)

DANH SÁCH KÊNH TRONG NƯỚC

STT

Tên kênh

Số hiệu

Thể loại

1

VTV1 (HD)

ZTE: 11 / VMP: 1

KÊNH VTV

2

VTV3 (HD)

ZTE: 13 / VMP: 3

KÊNH VTV

3

VTV6 (HD)

ZTE: 16 / VMP: 6

KÊNH VTV

4

VTV2

ZTE: 2 / VMP: 12

KÊNH VTV

5

VTV4

ZTE: 4 / VMP: 54

KÊNH VTV

6

VTV5

ZTE: 5 / VMP: 55

KÊNH VTV

7

VTV7 (HD)

9

KÊNH VTV

8

VTV8

115

KÊNH VTV

9

VTV9

117

KÊNH VTV

10

VTC9

25

KÊNH VTC

11

VTC1 (HD)

75

KÊNH VTC

12

VTC3 (HD)

83

KÊNH VTC

13

VTC10

116

KÊNH VTC

14

VTC4

134

KÊNH VTC

15

VTC5

135

KÊNH VTC

16

VTC7 (HD)

188

KÊNH VTC

17

VTC16

206

KÊNH VTC

18

VTC14

207

KÊNH VTC

19

HTVC Phim

7

KÊNH HTV/HTVC

20

HTV1

10

KÊNH HTV/HTVC

21

HTV Thể thao

15

KÊNH HTV/HTVC

22

HTVC Gia đình

64

KÊNH HTV/HTVC

23

HTV3

87

KÊNH HTV/HTVC

24

HTV7 (HD)

94

KÊNH HTV/HTVC

25

HTV9 (HD)

95

KÊNH HTV/HTVC

26

HTVC Ca nhạc

107

KÊNH HTV/HTVC

27

HTV2

120

KÊNH HTV/HTVC

28

HTVC Thuần Việt

124

KÊNH HTV/HTVC

29

HTVC Du lịch và Cuộc sống

144

KÊNH HTV/HTVC

30

HTVC Phụ nữ

205

KÊNH HTV/HTVC

31

VTVcab11 (VGS Shop)

8

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

32

VinhLongTV1 (THVL1) HD

24

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

33

VinhLongTV2 (THVL2) HD

28

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

34

VinhLongTV3 (THVL3) HD

29

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

35

SCTV10 - HomeShopping

34

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

36

ANTV

35

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

37

VinhLongTV4 (THVL4) HD

57

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

38

Bình Thuận (BTV6) - Home Shopping

63

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

39

Quốc hội (HD)

71

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

40

Nhân dân (HD)

80

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

41

VOVTV

90

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

42

CaoBangTV (CRTV)

111

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

43

LangsonTV1 (LSTV1)

121

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

44

QPVN (HD)

127

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

45

VNEWS (HD)

133

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

46

HaiPhongTV (THP) (HD)

159

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

47

ThaiBinhTV (TBTV)

171

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

48

NamDinhTV (NTV)

181

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

49

HanoiTV1 (HD)

190

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

50

PhuThoTV (PTV)

191

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

51

HanoiTV2 (HD)

193

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

52

ThaiNguyenTV1 (TV1)

201

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

53

YenBaiTV (YTV)

211

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

54

TuyenQuangTV (TTV)

221

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

55

HaGiangTV (HGTV)

231

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

56

LaoCaiTV (THLC)

241

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

57

QuangNinhTV1 (QTV1 HD)

244

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

58

QuangNinhTV3 (QTV3 HD)

245

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

59

LaiChauTV (LTV)

251

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

60

SonLaTV(STV)

261

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

61

DienBienTV (ĐTV)

271

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

62

HoaBinhTV (HBTV)

281

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

63

HaiDuongTV (HDTV)

341

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

64

NinhBinh (NTB)

351

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

65

ThanhHoaTV (TTV)

361

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

66

NgheAnTV HD (NTV HD)

372

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

67

HaTinhTV (HTTV)

381

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

68

DaNangTV1 (DRT1)

431

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

69

DaNangTV2 (DRT2)

432

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

70

DakLakTV (DRT)

471

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

71

DakNongTV (PTD)

481

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

72

LamDongTV (LDTV)

491

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

73

DongNaiTV1 (DN1)

601

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

74

BinhDuongTV1 (BTV1) (HD)

613

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

75

BinhDuongTV4 (HD)

615

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

76

LongAnTV (LA34)

621

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

77

TienGiangTV (THTG)

631

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

78

CanThoTV (THTPCT)

651

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

79

DongThapTV (THDT)

661

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

80

AnGiangTV (ATV)

671

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

81

KienGiangTV (KTV) (HD)

683

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

82

CaMauTV (CTV1)

691

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

83

TayNinhTV (TTV11)

701

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

84

BenTreTV (THBT)

711

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

85

VungTauTV (BRT)

721

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

86

QuangBinhTV (QBTV)

731

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

87

QuangTriTV (QRTV)

741

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

88

HueTV1 (TRT1)

751

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

89

QuangNgaiTV (PTQ1)

761

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

90

BinhDinhTV (BTV)

771

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

91

PhuYenTV(PTP)

781

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

92

KhanhHoaTV (KTV)

791

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

93

GiaLaiTV (THGL)

811

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

94

KonTumTV (KRT)

821

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

95

SocTrangTV (STV)

831

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

96

TraVinhTV (THTV)

841

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

97

NinhThuanTV (NTV)

851

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

98

BinhThuanTV (BTV)

861

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

99

VinhphucTV (VP)

881

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

100

HungYenTV (HY)

891

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

101

HaNamTV (HaNam)

901

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

102

QuangNamTV (QRT)

921

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

103

BinhPhuocTV (BPTV)

931

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

104

BacLieuTV (BTV)

941

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

105

HauGiangTV (HGV)

951

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

106

BacKanTV (TBK)

971

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

107

BacGiangTV (BGTV)

981

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

108

BacNinhTV (BTV) (HD)

992

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

109

VTVcab13-VTV Hyundai

17

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

110

VTVcab10

91

KÊNH ĐỊA PHƯƠNG

 

 

 

 

STT

Tên kênh

Số hiệu

Thể loại

1

NHK World Japan (HD)

50

KÊNH QUỐC TẾ

2

TV5 Monde Asie

65

KÊNH QUỐC TẾ

3

FOX

82

KÊNH QUỐC TẾ

4

DW (HD)

136

KÊNH QUỐC TẾ

5

France 24

137

KÊNH QUỐC TẾ

6

KBS World

138

KÊNH QUỐC TẾ

7

Channel News Asia (HD)

146

KÊNH QUỐC TẾ

8

Asian Food Channel (HD)

150

KÊNH QUỐC TẾ

9

ABC Austrailia (A+)

157

KÊNH QUỐC TẾ

10

Baby TV (HD)

163

KÊNH QUỐC TẾ

11

Arirang

170

KÊNH QUỐC TẾ

12

HBO (HD)

173

KÊNH QUỐC TẾ

13

Fox Sports2 (HD)

176

KÊNH QUỐC TẾ

14

Disney (HD)

178

KÊNH QUỐC TẾ

 

 

 

 

DANH SÁCH KÊNH VTVCAB

STT

Tên kênh

Số hiệu

Thể loại

1

VTVcab3 - Thể thao TV

36

KÊNH VTVCAB

2

VTVcab3 - Thể thao TV (HD)

37

KÊNH VTVCAB

3

VTVcab 16 - Bóng đá TV

38

KÊNH VTVCAB

4

VTVcab 16 - Bóng đá TV (HD)

39

KÊNH VTVCAB

5

VTVcab1 - Giải trí TV

97

KÊNH VTVCAB

6

VTVcab2 - Phim Việt

98

KÊNH VTVCAB

7

VTVcab19 - Film

99

KÊNH VTVCAB

8

VTVcab5 - E Channel

100

KÊNH VTVCAB

9

VTVcab6 - Hay TV

101

KÊNH VTVCAB

10

VTVcab 8 - Bibi

102

KÊNH VTVCAB

11

VTVcab 12 - Style TV

103

KÊNH VTVCAB

12

VTVcab 17 - Yeah1TV

104

KÊNH VTVCAB

13

VTVcab 7 - D Drammas

105

KÊNH VTVCAB

14

VTVcab20 - V.Family

132

KÊNH VTVCAB

15

VTVcab4 - Văn hóa (HD)

194

KÊNH VTVCAB

16

VTVcab9 - InfoTV

195

KÊNH VTVCAB

17

VTVcab15 - M Channel

196

KÊNH VTVCAB

18

VTVcab18 - Thể thao Tin tức (HD)

197

KÊNH VTVCAB

Danh sách kênh có trong gói VTVCab

STT

Tên kênh

Số hiệu

Thể loại

1

VTVcab16 - Bóng đá TV

38

Thể Thao

2

VTVcab16 - Bóng đá TV (HD)

39

Thể Thao

3

VTVcab15 - M Channel

 

Phim Truyện

4

VTVcab1 - Giải Trí TV

97

Giải Trí Tổng Hợp

5

VTVcab2 - Phim Việt

98

Giải Trí Tổng Hợp

6

VTVcab3 - Thể Thao TV

36

Thể Thao

7

VTVcab3 - Thể Thao TV (HD)

37

Thể Thao

8

VTVcab4 - Văn Hóa TV (HD)

194

Quốc Gia & Địa Phương

9

VTVcab5 - E Channel

100

Giải Trí Tổng Hợp

10

VTVcab6 - Hay TV

101

Giải Trí Tổng Hợp

11

VTVcab7 - D Dramas

105

Phim Truyện

12

VTVcab8 - BIBI

102

Thiếu Nhi

13

VTVcab9 - InfoTV

195

Quốc Gia & Địa Phương

14

VTVcab 12 - Style TV

103

Quốc Gia & Địa Phương

15

VTVcab 17 - Yeah1TV

104

Quốc Gia & Địa Phương

16

VTVcab18 - Thể thao Tin tức (HD)

197

Thể Thao

17

VTVcab19 - Film

99

Quốc Gia & Địa Phương

18

VTVcab22 - LifeTV

198

Giải Trí Tổng Hợp


 

Danh sách kênh có trong gói K+

STT

SỐ HIỆU KÊNH

KÊNH

THỂ LOẠI

NGÔN NGỮ

1

86

K+1

Giải trí tổng hợp

Tiếng Việt

2

129

K+1 [HD]

Giải trí tổng hợp

Tiếng Việt

3

88

K+NS

Giải trí tổng hợp

Tiếng Việt

4

130

K+NS [HD]

Giải trí tổng hợp

Tiếng Việt

5

139

K+PC

Giải trí tổng hợp

Tiếng Việt

6

140

K+PC [HD]

Giải trí tổng hợp

Tiếng Việt

7

89

K+PM

Giải trí tổng hợp

Tiếng Việt

8

131

K+PM [HD]

Giải trí tổng hợp

Tiếng Việt


 Tag : cáp quang vnpt quận bình thạnh,cáp quang vnpt quận 1,Truyền hình internet Mytv

Đánh giá

Tin tức
logo_footer

VNPT VinaPhone © 2024

Trung Tâm Kinh Doanh VNPT TP. Hồ Chí Minh

Trụ sở: 121, Pasteur, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Đây là website bán hàng của nhân viên kinh doanh VNPT. Tôi không mạo danh hoặc lừa đảo người dùng bằng cách che giấu hoặc cung cấp thông tin sai lệch về doanh nghiệp, sản phẩm hoặc dịch vụ mà VNPT cung cấp.

Hotline: 0888.775.776 - 0836.339.777

Tổng đài hỗ trợ kỹ thuật & báo hỏng dịch vụ: 18001166 (Nhánh 1)

Website liên kết: - bbgmart.vn, - vnpt24h.vn

Kết nối với chúng tôi
0888775776

DMCA.com Protection Status